Disclaimer

Alle gegevens op onze website kunnen elk moment en zonder aankondiging gewijzigd worden. Door de website te bezoeken, stemt u in met onze voorwaarden.

Edauw design besteedt constant aandacht en zorg aan haar website, maar het is altijd mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is.
Aan de inhoud van deze website kun u geen enkel recht ontlenen. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat onze website foutloos en achterhaalt is.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website en ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website.

Edauw design of de rechthebbende behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website getoonde informatie, waaronder onder andere maar niet beperkt tot; teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Op onze website staan hyperlinks naar websites van derden en/of andere webpagina's. Edauw design heeft geen controle over de inhoud van deze websites en is nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.